Ejektorsystemer

Ejektorsystemer
  • Certificeret Certificeret samarbejde
  • Kompetent Kompetent service

Ejektorpumperne fra KSB - Amajet systemet - anvendes til at holde tanke og bassiner rene på en økonomisk og effektiv måde, f.eks. til pumpestationer, opsamlingsbassiner og –tanke.

 

Læs mere om de 4 forskellige typer i nedenstående.

 

Her kan du læse hvorfor VandCenter Syd valgte deres SwingAmajet og deres erfaring med den.

Ved at holde vandet i cirkulation undgår man ophobninger og aflejringer af forskellige elementer i bassinet/tanken, det er der både god økonomi og arbejdsmiljø i, da man undgår at man manuelt skal fjerne disse aflejringer.

Amajet-systemet tilsikrer langtidsholdbar og pålidelig rensning af bassinet/tanken uanset bassinets design og geometri, da systemet sikrer omrøring af hele bassinet.

Systemet består af:

  • Amajet - én ejektor, fastmonteret på bund
  • SewerAmajet - velegnet til kloakker
  • SwingAmajet - bevægelig ejektorer, for bedre cirkulation i alle kroge af bassinet
  • MultiAmajet - to ejektorer

Systemet virker ved at trække vandet ind fra det dybeste sted i bassinet, blander det med luft og udleder det horisontalt ved høj hastighed langs bunden af bassinet. Herved undgår man at akkumulere aflejringer og andre affaldsstoffer.

Vi kan være behjælpelig med dimensionering, installering, idriftsættelse og servicering, hvis det ønskes.

Se systemerne i aktion her

Service og vedligehold

Vi er selvfølgelig i stand til at servicere og vedligeholde alle de løsninger vi sælger i hele deres levetid.

 

  • Kombinationen af den høje udledningshastighed og tilførslen af luftbobler giver et meget kraftfuldt flow i hele bassinet
  • Faste stoffer får ikke mulighed for at sætte sig fast på bunden af bassinet
  • Ved tømning vil de faste stoffer blive udledt sammen med vandet

Vores specialister er klar til at hjælpe

Bo Villsen

Bo Villsen

Servicechef - Vand & Spildevand

2087 2190