Anlægsåndefilter

Anlægsåndefilter
  • Certificeret Certificeret samarbejde
  • Kompetent Kompetent service

 

I samarbejde med tyske Techap kan vi levere forskellige åndefiltre, som både kan bruges inden- og udendørs.

Filtrene kan absorbere farligt og forurenende kemiske dampe, som kan opstå ved f.eks. opfyldning, dekantering eller tømning af trykløse beholdere og tanke.

Åndefiltrene kan bruges ved kemikalier, syrer, lud, olier og opløsningsmidler og benyttes til at fjerne CO2 fra luften ved opmagasinering af demineraliseret vand eller til at absorbere fugt fra gasholdige miljøer.

De er nemme at håndtere, installere og udskifte og øger sikkerheden for miljø og mennesker. De er samtidig i stand til at fjerne lugtgener.

Åndefiltrene kan leveres i mange forskellige størrelser og kan eftermonteres/retrofittes til mange eksisterende anlæg. 

  • Skaber et godt og sikkert arbejdsmiljø
  • Tilpasning til eksisterende anlæg
  • Nemt at installere og vedligeholde

Vores specialister er klar til at hjælpe

Lars Henrik Tornøe

Lars Henrik Tornøe

Salg - Instrumentering, Rørophæng

2987 5841