Spildevand– kvalitetsløsninger til håndtering af spildevand

Hvorfor vælge Grønbech & Sønner?

Grønbech & Sønner har gennem mange år været førende inden for spildevandsområdet i Danmark. Vi har blandet andet stor erfaring i at opføre pumpe- og ventilløsninger, således at de danske forsyningsvirksomheder sikkert og trygt kan transportere det sorte spildevand til behandling på deres renseanlæg på den mest effektive og energieffektive måde. 

Grønbech & Sønners spildevandsafdeling består i dag af en række tekniker, ingeniører og maskinmestre, som alle har arbejdet med spildevand i mange år.

Kvalitetsløsninger til håndtering af spildevand

Grønbech & Sønners program af løsninger består at blandet andet af en langt række helt unikke fabrikater.

Vi er forhandlere af produkter fra en af verdens største pumpefirmaer, det tyske KSB. KSB er en af de helt store spillere på markedet med viden inden for spildevandspumper, og virksomheden har en lang række pumpeløsninger installeret over hele verden.

Som salgs- og servicepartner af aktuatorer fra AUMA, har vi opbygget en solid erfaring og omfangsrigt kendskab til produkter, løsninger og anvendelse i Danmark, især inden for spildevand.

Vil du vide mere om, hvilke løsninger til spildevand vi kan levere, så kontakt os i dag for mere information. Vi skræddersyr løsninger til spildevandshåndtering og står klar, hvis du har brug for akutte installationer eller en servicegennemgang af dit anlæg.

Hvad er spildevand?

Begrebet spildevand defineres i miljøministeriet bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og omfatter i princippet alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer. Begrebet omfatter således husspildevand, spildevand fra virksomheder, herunder kølevand og filterskyllevand, samt regnvand fra tagarealer og befæstede arealer. Husspildevand er efter bekendtgørelsens § 4, stk. 2, spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter. Sanitært spildevand fra erhvervsvirksomheder – afløb fra baderum, toiletter og køkkener – falder også ind under denne definition.

I denne vejledning anvendes endvidere begreberne ’sort’ spildevand og ’gråt’ spildevand. Ved sort spildevand forstås alene spildevand fra vandklosetter, mens der ved gråt spildevand forstås spildevand fra bad, køkken, vask og øvrigt sanitært spildevand, der ikke går under kategorien sort spildevand.

I kloaksystemet blandes boligens spildevand sammen i en pærevælling, og spildevandstyperne forurener så at sige gensidigt hinanden. De sundhedsskadelige fækalier forurener den rene urin, imens forholdsvist rent regnvand blandes med miljøskadelige stoffer fra ’vaskevandet’ og så videre. 

 

Fandt du ikke hvad du søgte? Spørg os her...

Ring mig op 3326 6384