Tilbageløbssikring

Tilbageløbssikring

Tilbageløb af vand sker eksempelvis fra industrielle virksomheder eller private installationer, når der sker et vandbrud. Tilbageløb af spildevand kan ligeledes skyldes, at kloaksystemet bliver overbelastet efter et skybrud. 

Spildevand fra kloakkerne er et problem for vores helbred og kan oversvømme vores kældre. Derfor er tilbageløbssikring vigtigt for at undgå vandskader og sygdomsspredning, og det er ejerens ansvar, at sikringen altid er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Eksempelvis skal der i dag ved alle målere være installeret tilbageløbssikring i form af en kontraventil. Dette sikrer, at husstandens vand løber tilbage under reparationer på ledningsnettet, eller hvis trykket falder ved strømsvigt.

Grønbech & Sønner kan levere og montere de nødvendige komponenter, som skal bruges til tilbageløbssikring mod tilbagestrømning af vand eller spildevand i rørledninger. Ønsker du at undgå ubehageligt spildevand i kældre i forbindelse med skybrud? Eller er der blot behov for at sikre en udløbsledning til en recipient mod tilbageløb? Så kan Grønbech & Sønner levere netop det, som du har brug for.

Type-3 godkendt tilbageløbssikring

Det har næppe forbigået nogen, at klimaforandringer har skabt massive problemer med oversvømmelser og dermed vand i kældre. Grønbech & Sønner kan levere og montere en effektiv tilbageløbssikring, som er type-3 godkendt og hermed godkendt af forsikringsselskaber til sikring mod oversvømmelse fra kloaknettet. 

Drejer det sig om effektivt at forhindre tilbageløb i en rørledning, som har udledning til en recipient, kan Grønbech & Sønner levere og montere en Tide Flex, som effektivt sikrer mod tilbagestrømning.

Tilbageløbssikring – bestil levering og montering i dag

Skal vi hjælpe dig med at gennemgå din tilbageløbssikring eller montere en ny?

  

Kontakt os i dag eller følg med på LinkedIn

Lars Henrik Tornøe, salg instrumentering, lht@g-s.dk eller 3326 6339/2987 5841

Fandt du ikke hvad du søgte? Spørg os her...

Ring mig op 3326 6339