Røggasrensning - til kraftværker, forbrændingsanlæg og energianlæg

Røggasrensning

Røggasrensning foregår i såkaldte røggasafsvovlingsanlæg, hvor der anvendes pumper til at transportere og rense kemisk aggressive røggasser.

Røggasrensning er blandt andet nødvendigt på kraftværker, forbrændingsanlæg og i en række andre energianlæg for eksempel i industrien. Rensningen er her underlagt meget strenge miljøkrav. Dette skyldes de skadelige stoffer som svovldioxid (SO2) og svovltrioxid (SO3), der opstår ved afbrænding af fossiler brændstoffer som kul, brunkul, olie og dieselolie.

Våd røggasrensning for svovl

Da svovl ikke kan fjernes ved almindelig filtrering, er det nødvendigt at anvende en kemisk proces, hvor svovlen omdannes til gips – oftest i et våd-scrubberanlæg baseret på kalk. Disse væsker kan både være aggressive og have relativt højt tørstofindhold af slidende partikler. 

Dette gør, at røggasrensning naturligvis stiller store krav til både pumper og ventiler. Denne udfordring kan vi hos Grønbech & Sønner løse med vore højteknologiske og anerkendte produkter. Samtidig kan vi stille vor egen og vores leverandørers mange års erfaring til rådighed for at sikre den rigtige løsning.

Vi er specialister i røggasrensning

Har du brug for specialister inden for røggasrensning og arbejdet med afsvovling? Så er du kommet til de rette hos Grønbech & Sønner. Vi kan hjælpe med alt fra røggasrensning i afsvovlingsanlæg til installering, vedligeholdelse og servicetjek af produkter og større anlæg til røggasrensning med mere. 

Kontakt os og få mere information om løsninger til røggasrensning, serviceeftersyn med mere. Vi har et bredt kompetencefelt og stor ekspertise.

Tag en snak med os på telefon 3326 6300 eller skriv til os med dine spørgsmål på gs@g-s.dk - du kan også følge Grønbech & Sønner på LinkedIn.

Fandt du ikke hvad du søgte? Spørg os her...

Ring mig op 33 26 63 00