pH neutralisering - nemt og præcist

pH neutralisering

Industrielt spildevand fra selve produktionen eller rengøring vil normalt skulle neutraliseres til en pH-værdi mellem 6,5 og 9, for ikke at ødelægge "floraen" i  det samlede spildevandskredsløb. Dette gøres typisk ved at tilsætte syre eller base til spildevandet og derved opnå den rette pH, der gør at spildevandet må udledes til kloaksystemet.

Processen for pH neutralisering

Normalt vil spildevandet blive opsamlet i dertil egnet tanke (batch-dosering) og når disse er fyldt og blevet grundigt omrørt vil der blive foretaget målinger af pH-værdien, som bruges til at udregne hvilken slags kemi der skal tilsættes for at opnå den optimale pH-neutralisering. Vores erfaring viser at vi typisk er i stand til at nedbringe gennemløbstiden og øge mængden.

Er dit spildevand altid ensartet/afbalanceret vil vi også være i stand til at tilbyde løsninger til inline-dosering.

I vores anlæg vil der som regel også indgå styringer og forskellige måleinstrumenter, der sikrer at anlægget dosere den rette mængde på rette tid.

Tilsætning af kemi ved pH neutralisering

Når udregningen viser hvad der skal tilsættes af kemi, skal dette gøres præcist for at opnå det bedste resultat. Vores anlæg til dosering af kemi bygger på kvalitetskomponenter og vores mangeårige erfaring i at designe og bygge anlæggene på vores egne værksteder.

Har du specielle krav i forhold til opbygningen eller placeringen af anlægget, er det noget vi tager højde for i vores designfase og vores eget værksted gør os meget fleksible i den henseende.

Design-fasen

Inden vi designer anlægget vil vi typisk foretage en on site gennemgang for at have de bedste forudsætninger for at kunne designe den rigtige løsning og se om der er forhold vi skal tage højde for i designet.

Herefter påbegyndes selve processen i tæt dialog og for det færdige anlæg vil du modtage tegninger og dokumentation til kvalitetssikringsarbejdet.

Speciel-løsninger

Da vi råder over egne værksteder og produktionsfaciliteter, kan vi designe og lave løsninger, som er specieldesignet. Du kan f.eks. læse her hvordan vi til Amagerværket producerede et hus indeholdende et doseringsanlæg til pH neutralisering.

Service & Vedligehold

Vores landsdækkende service-afdeling er i stand til at idriftsætte anlægget, samt vedligeholde det i hele levetiden.

 

Vil du vide mere om pH-neutralisering?

Hvis du har spørgsmål vedrørende pH neutralisering eller vores anlæg, så er du meget velkommen til at kontakte os. 

 

Peter Gensmann, Ingeniør hos Vattenfall A/S

".... brugerne af anlægget udtrykker fuld tilfredshed med anlæggets funktion og de er meget tilfredse med udformningen af huset."

- Peter Gensmann, Ingeniør hos Vattenfall A/S

Fandt du ikke hvad du søgte? Spørg os her...

Ring mig op 33 26 63 00