Klimasikring - billigere i det lange løb

Klimasikring

Klimasikring og klimatilpasning er nødvendige tilpasninger, som samfundet er nødt til at foretage sig i takt med, at klimaet ændrer sig. Kraftigere nedbørsmængder med skybrud er skyld i voldsomme oversvømmelser af større områder, viadukter og ikke mindst huse/ejendomme. Dette sker ofte, fordi kloaksystemerne ikke er dimensioneret til at optage de store vandmængder.

Samtidig medfører de voldsomme nedbørsmængder og stormfloder en markant stigning af vandstanden i havet, søer og vandløb, som forårsager yderligere problemer med tilbageløb ved de respektive udløbsledninger.

Når man taler om klimasikring, er der som udgangspunkt tale om forebyggelse for at forhindre skaderne i at opstå. Uanset ressourcer vil man dog aldrig fuldstændig kunne undgå oversvømmelser et eller andet sted. Hos Grønbech & Sønner har vi derfor løsninger til både forebyggelse af skader og efter-sikring, når uheldet har været ude.

Klimasikring til forebyggelse af oversvømmelser

Grønbech & Sønner kan tilbyde klimasikring i form af en effektiv type-3 godkendt WaBack højvandslukke, som kan afhjælpe problemer med opstuvning og tilbageløb fra det offentlige kloaksystem. Problemer som ellers kan resultere i oversvømmelse af blandt andet villakældre.

Vi kan desuden tilbyde klimasikring med Tideflex og WaStop tilbageløbsventiler. De sikrer mod tilbageløb i kloaksystemet ved udløbsledninger ud mod havet, søer og vandløb. Vi kan levere ventilerne til rørdiameter fra Ø80 til Ø1800 mm.

I denne korte film fortæller vi nærmere om hvordan højvandslukke og tilbageløbsventilerne virker.

Pumper og Aktuatorer

Herudover tilbyder vi også elektriske aktuatorer fra AUMA, som ved behov kan åbne og lukke spjæld til tanke og vandresoirvarer, der optager eller bortleder de store vandmængder. Her har vi gode referencer og erfaring fra et projekt vi har udviklet i Hørsholm.

Vi tilbyder samtidig alt inden for pumper og pumpestationer, som dimensioneres efter behovet. Vi fabrikerer desuden PE-pumpestationer fra Ø600-Ø3500 mm., som vi tilbyder med dykkede spildevandspumper eller drænpumper fra tyske KSB. I Vejle har vi f.eks. leveret pumperne - KSB Amacan -  til slusen i Vejle midtby, som kan flytte 7.500 liter/sek.

Er der behov for dykkede entreprenørpumper, tilbyder vi et stærkt program fra 11/2”- 6” fra tyske Oddesse. Og til det stående beredskab, kan vi tilbyde dieseldrevne beredskabspumpetrailere fra engelske SPP fra 4” – 8”.

Sluser

I Hørsholm har vi designet, produceret og installeret en sluse-løsning under en bro og løsningen kan du læse mere om her.

Klimasikring når skaden er sket

Er oversvømmelsen en realitet, skal bortpumpning etableres hurtigst muligt for at begrænse skaderne. I det tilfælde har vi et komplet udlejningsprogram af dykkede dræn/spildevandspumper og entreprenørpumper.

Ved større behov kan vi tilbyde et program i dieseldrevne SPP beredskabspumpetrailere fra 4” – 8” til vand og spildevand. Vi har alle nødvendige slanger og fittings til formålet, således at en tilkobling hurtigt kan finde sted. Såfremt du ønsker det, kan vore egne serviceteknikere med kort varsel rykke ud og stå for tilslutningen.

 

Kontakt os eller følg os på LinkedIn

Christian Anker, cma@g-s.dk eller 3326 6300 

Bo Villsen, bvi@g-s.dk eller 3326 6384

Anders Johnsen, Teknik & MIljø, Hørsholm Kommune

Vi bruger gamle engarealer og bygger en sluse i en bro til en vej, der går hen over åen. Der må være mange steder i landet, hvor denne løsning kan bruges.

 

Læs mere om løsningen her.

- Anders Johnsen, Teknik & MIljø, Hørsholm Kommune

Fandt du ikke hvad du søgte? Spørg os her...

Ring mig op 3326 6384